Velkommen til fastlegene dr. Morten Westereng, Sissel Klingenberg og Sumith Fernando. Dr. Westereng er også godkjent flylege i tillegg til spesialist i allmennmedisin. Se kontaktinfo nederst på siden eller bruk linkene over for hhv flymedisinsk undersøkelse eller henvendelser for faste pasienter

Driftsmeldinger  /  Nyheter

CORONAVIRUS - INFORMASJON:

Det er fortsatt anbefaling om MUNNBIND for alle besøkende til legesenteret - i tillegg er det ikke lenger drop-in for avtalte prøver forut for konsultasjoner. For å begrense hvor mange som er her samtidig må du ringe / eller sende E-kontakt via helsenorge for å avtalte tid for dette. 
Ved mistanke om Coronavirus - infeksjon skal du IKKE møte opp på legekontoret, men ringe oss 22753480  for informasjon / tiltak. Du kan også skrive en melding via www.helsenorge.no, se informasjon nedenfor.
Du skal IKKE bare møte opp eller komme inn på legekontoret om du har forkjølelse, snue, vondt i halsen eller feber. Det samme gjelder om du har vært i kontakt med noen som er smittet eller vært i risikoområder for smitte, eller mistenker at du er smittet, hvis du ikke er KRITISK SYK ! 
Du kan også ringe Legevakten 116117 , gjelder hele døgnet.
Nasjonal opplysningstelefon vedr Corona: 81555015
Oslo   Kommunes   informasjonstelelefon : 21802182
Skal du testes må dette PÅ FORHÅND registreres og bestilles ved et av de 3 telefonnummerene nevnt over, eller konferer med oss !
Bydelen har etablert en feberpoliklinikk som du kan få avtale om undersøkelse.
De siste rådene er at du nå skal holde deg hjemme dersom du er forkjølet, har vondt i halsen, feber eller influensasymptomer, kontakt oss for evt sykemelding, fortrinnsvis elektronisk via helsenorge.no
Har du  andre helseproblemer, små eller store,   eller kontroller som skulle vært utført, er det bare å ta kontakt, send gjerne en melding via helsenorge.no og du vil bli oppringt / besvart, så finner vi en god løsning.
Les fortløpende informasjon   
her

For elektronisk kommunikasjon med oss, se informasjon her 

Du kan nå se alle dine prøver som er tatt her på www.furstpasient.no (krever pålogging med bank-ID)